Archiv der Kategorie: Qaqortoq

Qaqortoq

60°43′00″ N  46°01′59″ W

*

31.3. – 9.4.2017   (info_dk    info_gl)

8.4. Live concert at Qaqortoq forsamlingshus 19:00 with:

Silbat Kuitse (GL)  –  Karen Thastum (DK)  –  Udo Erdenreich (D)